3 redenen om Storytelling te gebruiken in verandermanagement

“When asked what they would do differently if the transformation happened again, nearly 50% of respondents (and the largest share) wish their organizations had spent more time communicating a change story.”[2].

Weer 1500 banen weg bij ABN Amro in tweede ontslagronde in drie maanden”. Ontslagen, reorganisaties, fusies…veranderen is het nieuwe normaal. Omdat het een van de werkvelden is van Better Stories deden we onderzoek naar ‘Storytelling als instrument in change management’. Als daaruit één ding duidelijk werd is dat er niet één manier is, dat er wel een aantal succesfactoren zijn en dat storytelling kan helpen mensen in beweging te krijgen.

Onlangs mochten we zelf een managementteam begeleiden bij het vormgeven van een veranderproces. Ze hadden een jaar keihard gewerkt aan de herstructurering van hun business unit. Bijna moe gestreden maar nog steeds strijdlustig lag nu de focus op het ombuigen van de organisatiecultuur. Maar waarom kwamen medewerkers nou niet in beweging? Zij deden immers zo hun best….

Wanneer pas je Storytelling toe in verandermanagement?

Eigenlijk in elke fase is het antwoord. We bekijken de levenscyclus van veranderingen vanuit het pragmatische, door Professor J.P. Kotter ontwikkelde,  acht stappen model. Voor het slagen van een verandering moeten acht factoren aandacht krijgen, gebaseerd op gangbare theorie uit psychologie en gedragswetenschap.

Daar voegen we de stappen van de ‘reis van de held’ (Campbell), de bakermat van de verhaalstructuur, aan toe.

Storytelling past in elke fase van een verandertraject. Dat is een van de belangrijkste adviezen uit het onderzoek van Madlen Bendel [3]. Een verhaal faciliteert het proces op alle niveaus in de organisatie:

  • Directie: het helpt om het verhaal overal en altijd duidelijk over te brengen op een manier die aanslaat;
  • Management: krijgt de doelen, context en ruimte om het verhaal op een eigen manier geloofwaardig te kunnen delen;
  • Medewerkers: kunnen het verhaal gemakkelijker begrijpen en zich eraan verbinden.