“Building the bridge as you walk on it”

– Robert Quinn

Het begint bij een goed verhaal

Wetenschappelijk is bewezen dat een goede voorbereiding van een verandertraject bijdraagt aan een hogere slagingskans en zelfs kan leiden tot een goede sfeer tijdens veranderingen. Typische vragen die aanleiding zijn voor een traject:

  • ‘Hoe krijg ik mijn medewerkers mee in de nieuwe strategie?’
  • ‘Wat kan ik doen om de lijnen binnen mijn organisatie beter samen te laten werken aan verandering?’
  • ‘Waar staat de organisatie ten opzichte van onze nieuwe strategie?’
  • ‘Kun je me helpen om de weerstand die ik voel in de organisatie te verminderen?’

In mijn methodiek ga ik uit van het verhalende perspectief, dit omdat ik geloof in de kracht van storytelling bij het verbinden van mensen. Daarnaast bieden verhalen van nature de wendbaarheid die zo hard nodig is bij veranderprocessen.

“Als je verhaal los staat van jezelf, is het maar een mooi praatje.”

Foto: Michael Kooren

Foto: Michael Kooren

Onlangs werd ik als specialist geïnterviewd in een serie over Storytelling van Rotys.
Hoe zet je de kracht van Storytelling in bij veranderprocessen?