• Samen sta je sterker

Afhankelijk van de vraag werk ik samen met specialisten die ik ken en vertrouw op het gebied van klantonderzoek, klantgerichtheid, customer journey management, storytelling, verandermanagement en communicatie. Afhankelijk van het vraagstuk vormen we het beste team. Soms wordt samengewerkt met uitmuntende ZZP-ers, soms met gerenommeerde bureaus.

Hieronder staan enkele voorkeurspartners.

Aad van Vliet

Aad is een bewogen en bevlogen professional. Hij heeft ruime ervaring als manager en adviseur in complexe organisaties. Na een loopbaan in de gezondheidszorg en bij verschillende adviesbureau’s is hij nu fotograaf, regisseur, adviseur en docent. Hij heeft een creatief brein en een scherp oog voor wat er speelt. Hij kan complexe vraagstukken doorgronden en vertalen in aansprekende verhalen. Aad van Vliet en Yvette van Aarle werken samen in Better Stories op het gebied van storytelling en verandermanagement.

Marintel Onderzoek & Advies

Marintel is een allround onderzoeksbureau met expertise in het ondervragen van mensen op alle mogelijke manieren (kwantitatieve èn kwalitatieve methodieken). Alle onderzoeken worden gebaseerd op wetenschappelijke inzichten in de (massa-)communicatie en gedragsbeïnvloeding. Hierdoor sluiten onderzoeken goed aan op wat al bekend is over menselijk gedrag en worden adviezen niet alleen gebaseerd op wat de doelgroep geantwoord heeft, maar een breder kader geschetst. De door Marintel uitgevoerde onderzoeken worden geheel op maat ontworpen en uitgevoerd: ieder onderzoek kent zo haar eigen nuance.

Marintel en Yvettevanaarle.nl vinden elkaar in de betrokken, pragmatische en strategische blik op veranderprocessen en ondersteunen elkaar in onderzoek en advies.

Expectations Management

Expectations inspireert en coacht ondernemers en managers bij het toekomstbestendig maken van de organisatie. Dit betekent dat wij helpen in te spelen op een veranderende markt en een nieuwe vorm van samenwerking met bestaande B2B klanten. De focus hierbij is gericht op de klantrelatie, klantgerichtheid en de wendbaarheid van de eigen organisatie. Klantverwachtingen staan centraal in de Expectations Monitor. Wij leren organisaties letterlijk vanuit klantperspectief denken.

Yvette van Aarle is als Associate Partner verbonden aan Expectations Management en is bevoegd de Expectations Monitor voor haar klanten in te zetten. Wij vinden dit een mooie methodiek omdat het klantverwachtingen in zijn puurste vorm de organisatie in brengt en het mogelijk maakt om ze gestructureerd als team te managen.

A brand new story

Teus heeft een neus voor verhalen en doet wonderen met teksten. Zij gaat net als wij voor een authentieke en menselijke benadering zodat lezers zich kunnen identificeren met een verhaal. Zij werkt vaak in omgevingen waarin veel verandert en gebruikt haar talent het liefste om verbinding te krijgen.

Wij vinden elkaar in de liefde van het luisteren en het vinden en vangen van het echte verhaal. Echte verhalen hebben impact en met impact kun je veel moois tot stand brengen. De kwaliteiten van Teus worden ingezet om corporate stories tot leven te brengen maar ook in het werk van Better Stories tijdens het faciliteren van grote transities in organisaties.

Eduwijs

Femmy Wolthuis werkt met schooldirecteuren aan het tot stand brengen van verbinding op en rond een school, aan een cultuur op school die opbouwend en samenbindend is en de onderwijskwaliteit verbetert. Aan een betekenisvol en bezield onderwijs. Zij is opgeleid als sociaal wetenschapper en heeft diverse opleidingen gevolgd op het gebied van Systemisch werken, Theory U,  biografisch werken in leven en loopbaan en Waarderende Dialoog.

Samen met Femmy werken wij aan verbinding op lagere scholen. Wij voelen en zien de kans om de vorming van onze toekomstige maatschappij –  kinderen – positief te beïnvloeden wanneer op een andere manier op scholen wordt samengewerkt tussen bestuurder, leerkrachten en ouders. Voor ons is dit werkt van grote betekenis.