Mijn twee specialisaties heb ik ondergebracht bij twee verschillende bedrijven. In de praktijk zie ik dat vraagstukken vaak hand in hand gaan. Daar waar ik met Better Marketing organisaties bijsta op het gebied van marketing, klantgerichtheid en service spelen vaak thema’s zoals interne samenwerking op de achtergrond. En wanneer we met Better Stories klanten helpen met samenwerking en transities komen thema’s zoals positionering en marktkennis om de hoek kijken.