Foto: Michael Kooren

Foto: Michael Kooren

Ik ben als coach aangesloten bij NOBCO, de beroepsvereniging voor coaches. Voor mijn werk werk ik naar de Internationale Ethische code, te vinden op de website van NOBCO en bij mij opvraagbaar.

Belangrijke pijlers in de ethische code zijn:

  • Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Dit geldt ook wanneer in opdracht van de werkgever gecoacht wordt. In dat geval worden afspraken gemaakt tussen werkgever, klant en coach over de aard en de inhoud van de rapportage.
  • De coachee draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn of haar eigen gedrag en de consequenties daarvan, zowel gedurende de tijd die de coach en de coachee gezamenlijk doorbrengen als daarna.

Dit ben ik

Ik? Ik ben nieuwsgierig, gepassioneerd in wat ik doe, pittig en betrokken. Ik ben stront eigenwijs totdat ik overtuigd ben van de beste oplossing. Niet voor mezelf maar voor de organisatie en vooral de mens. Werken moet een feest zijn. Nee, niet elke dag maar wel bijna. Mensen noemen me intens zuiver, ik handel niet altijd in mijn eigen belang, wel in de jouwe. Want zaken doen gaat om wederkerigheid. 

CONTACT

E: yvette@yvettevanaarle.nl

T: 0627077109

VERWONDERING EN PURPOSE

HOOFDZAKEN. Afgestudeerd als bedrijfseconoom in de specialisatie strategisch management en organisatiekunde startte ik mijn carrière als strategie consultant om mij vervolgens 20 jaar te specialiseren op het vlak van marketing en communicatie. De afgelopen jaren ben ik ‘terug op het honk’ en werk ik als (team) coach en strategisch mentor op het grensvlak van marketing, organisatieontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Strategie verbinden met de praktijk. Vaak opereer ik als de bruggenbouwer tussen de directiekamer en de mensen die het moeten doen. Daarin verwonder ik mij vaak over de dingen die gebeuren en de manier waarop.
Mijn carrière bracht mij langs een uniek breed scala aan sectoren, zoals non-profit, de advocatuur, banken, verzekeraars, automotive, zorg, uitzendbranche en retail maar nog steeds blijf ik mij nieuwsgierig verwonderen want elke situatie vraagt om maatwerk. Ik ben dus van alle markten thuis.

HARTZAKEN. Ik ben zeer sensitief en werk vaak op intuïtie, ondersteund door bewezen modellen en methoden. Om het ook voor mijzelf interessant te houden werk ik vaak met creatieve werkvormen die ik soms ter plekke improviseer. Het thema inclusiviteit speelt een belangrijke rol – voor mij in de betekenis dat iedereen gezien mag worden om de eigen unieke kwaliteiten.

TEAMWORK

Hoe je mensen optimaal laat samenwerken is een vraagstuk waar ik mij nu veel mee bezig houd. Een mooie analogie daarvoor is het roeien in de acht zoals ik dat lang deed bij de Hoop in Amsterdam. De acht gaat pas ‘lopen’ als iedereen helemaal gelijk zit: als elk individu de passende techniek gebruikt, op exact het juiste moment en met dezelfde intensiteit. Je kunt technisch nog zo goed zijn, als het samenspel niet klopt kom je alsnog niet op snelheid. De coach speelt daarin een hele belangrijke rol vanaf de kant want die overziet. De stuur (de leidinggevende) geeft aanwijzingen en zweept de roeiers op. Maar zonder de roeiers (het team) komt een stuur nergens, beweegt de boot niet. Iedereen in de boot moet dus op elkaar kunnen vertrouwen. En iedereen moet bereid zijn te luisteren. Eén fout in de samenwerking kan fataal zijn.

. Scherp op groei