Strategische route bepalen

Vraag van de klant

Deze middelgrote verzekeraar is een coöperatie van zelfstandige verzekeraars, een zogeheten onderlinge verzekeraar. De verzekeringsmarkt is zeer competitief en binnen de sector weten steeds minder organisaties zich staande te houden. Enkele leden van de coöperatie waren van mening dat een nieuwe positionering rondom premierestitutie en ledenkortingen zou helpen om op lange termijn onderscheidend te blijven. De directie twijfelde of dat de beste richting was voor de lange termijn en vroeg om advies. Dit in opvolging van een eerder advies met betrekking tot online marketing.

De vraag aan mij: Yvette, wat is nu de meest verstandige route?

Aanpak

Vooropgesteld, ik ben geen pricing expert. En dus werkte ik samen met iemand uit mijn netwerk die veel ervaring heeft met ledenvoordeel en de verzekeringsbranche. Ik deed desk research om feiten boven tafel te halen over impact van verschillende keuzes. Vervolgens gingen we in gesprek met voor- en tegenstanders binnen de coöperatie over de waarde van een nieuwe prijs positionering.

We kwamen tot het inzicht dat er eerst wat anders aangepakt diende te worden voordat de strategische invulling op ‘prijs’ kon volgen. Achter het gesprek over de prijsstrategie ging een ander thema schuil. Gedurende de jaren waren de rollen en verhoudingen tussen de leden van de coöperatie en het service bureau veranderd, maar nooit naar elkaar onuitgesproken.

Willen ze samen verder bouwen dan is het verstandig eerst het fundament stevig neer te leggen. Hoe liggen de interne verhoudingen en binnen welk strategisch kader gaan we hem beantwoorden. Een interne aangelegenheid.

Ook een strategisch marketing vraagstuk?

Bel me op 06 27077109.

Resultaat

Op basis van ons onderzoek kwamen we dus met een verrassend advies, namelijk het advies om onze opdracht even te laten rusten. De klant is het gesprek intern aangegaan en het heeft de verhoudingen sterk verbeterd. Ook is er daarmee een basis gelegd voor een meer strategische discussie. Het gesprek over de prijsstrategie wordt nu heel anders gevoerd.