Het begint bij een goed verhaal

Wetenschappelijk is bewezen dat een goede voorbereiding van een verandertraject bijdraagt aan een hogere slagingskans en zelfs kan leiden tot een goede sfeer tijdens veranderingen. Typische vragen die aanleiding zijn voor een traject:

  • ‘Hoe krijg ik mijn medewerkers mee in de nieuwe strategie?’
  • ‘Wat kan ik doen om de lijnen binnen mijn organisatie beter samen te laten werken aan verandering?’
  • ‘Waar staat de organisatie ten opzichte van onze nieuwe strategie?’
  • ‘Kun je me helpen om de weerstand die ik voel in de organisatie te verminderen?’

In mijn methodiek ga ik uit van het verhalende perspectief, dit omdat ik geloof in de kracht van storytelling bij het verbinden van mensen. Daarnaast bieden verhalen van nature de wendbaarheid die zo hard nodig is bij veranderprocessen.

“Als je verhaal los staat van jezelf, is het maar een mooi praatje.”

-Yvette van Aarle

Onlangs werd ik als specialist geïnterviewd in een serie over Storytelling van Rotys.
Hoe zet je de kracht van Storytelling in bij veranderprocessen?

Bovenstaand model geeft een beknopte weergave van de waarde van Storytelling technieken per fase van een verandertraject.

Het is een aanpassing op het 8-stappen verandermodel van J. Kotter.

Hoe krijg je mensen mee?

Om mensen mee te krijgen zijn een aantal aspecten vooral belangrijk:

  • De aanleiding is helder
  • Het doel is helder
  • Verwachtingen van medewerkerszijn duidelijk
  • Ondersteuning s aanwezig

Deze aspecten komen op een natuurlijke manier waarop ik een directie begeleid gedurende een verandertrajct. Mijn Change Story methodiek combineert de kracht van Storytelling met de theorie over verandermanagement.

Deze combinatie geeft houvast bij zowel het vormgeven van een verandertraject (the Change Story) als het overbrengen veranderverhaal (storytelling). Mijn unieke Story Scan geeft in slechts 2 weken inzicht in de belangrijkste aandachtspunten van het verandertraject.

Better Stories

Meer informatie op www.betterstories.nl.

“When asked what they would do differently if the transformation happened again, nearly 50% of respondents (and the largest share) wish their organizations had spent more time communicating a change story.”

- McKinsey