Team coaching: versterk jullie basis als team

Je brengt veel tijd door met je collega’s. Hoe fijn is het dan wanneer de sfeer in het team goed is en je elkaar kunt versterken! Ook jij komt beter uit de verf  als alle neuzen dezelfde kant op staan. En als het lukt om elkaars kwaliteiten beter te benutten!

Bij mijn team coaching draait alles om persoonlijke ontwikkeling en het teamverhaal. Jullie krijgen meer zicht op elkaars talenten en drijfveren en leren beter met elkaar te communiceren. Ook de rest van de organisatie gaat beter begrijpen waar dit team voor staat.

Investeer in jullie teamverhaal

In elk professioneel elftal weet elke speler exact wat hem of haar te doen valt. Ze zijn bovendien optimaal op elkaar ingespeeld en weten hoe ze het optimale uit elkaar halen.  Daarom hebben de beste teams ook veel speelplezier! Ik help jullie als persoonlijke coach daarbij.

We gaan aan de slag over de as van storytelling. Door de inhoud van jullie verhaal en de rollen in het spel inzichtelijk te maken komt er vaak nieuwe energie vrij in het team. Na het teamtraject:

 • Hebben teamleden een gedeeld teamverhaal
 • Kennen teamleden eigen kwaliteiten en die van elkaar
 • Beseffen teamleden beter hun waarde voor de organisatie

Dit plaatje toont een voorbeeld van een teambeeld met daarin de natuurlijke talenten van individuele medewerkers. Het laat ook zien waar mogelijk risico’s liggen voor dit team of een potentiele energielek ten opzichte van wat de organisatie van ze vraagt.

Optimaal inzetten van talent

Elke ontwikkeling van een organisatie of een team kent verschillende fases, ook wel de groeicurve of de S-curve genoemd. Een high-performing team maakt optimaal gebruik van unieke complementaire talenten en zorgt dat iedereen op de beste plek werkt.

Met een team assessment kun je deze ‘fit’ inzichtelijk maken met een visueel teambeeld. Ik gebruik daarvoor de AEM-Cube methodiek omdat die kijkt naar gedragsstijlen en context.  Ervaring leert dat het leidt tot mooie inzichten en meer plezier in de samenwerking.

Welke stappen doorloopt de team coaching?

 • Intake

  Een intake gesprek met zowel de leidinggevende als de medewerkers. Soms is dat gelijk de eerste sessie.
  De intake is bedoeld om de huidige situatie en de gewenste situatie vanuit de verschillende perspectieven.

  Na de intake maak ik een voorstel en offerte.

 • Talent assessment (optioneel)

  Met een talent assessment wordt de samenstelling van het team bekeken vanuit talenten.
  Invullen kost 10 minuten. Feedback profielen kunnen ook worden gemaakt.

 • 2-4 team sessies

  De sessies hebben als doel om het gewenste gedrag en samenwerking te bereiken. Sessies hebben een frequentie van ongeveer om de maand zodat er ruimte is om samen te oefenen.

 • Eindevaluatie

  In de laatste sessie staan we stil bij de doorgemaakte ontwikkeling en reflecteren we op het leerproces. Daarmee borgen we dat het leren door kan gaan.