Kernwaarden traject gemeente Beuningen

Vraag van de klant

Wat zijn de kernwaarden van onze gemeente? Wat is de basis voor ons handelen als gemeenteraad? Waarin verbinden wij ons als gemeenschap en wat maakt ons bijzonder? Vragen die centraal stonden in een kernwaarden traject dat ‘Waardevol Beuningen’ is gaan heten.

Opdrachtgever was de gemeenteraad. Tijdens het traject werkte ik nauw samen met het college en de ambtelijke organisatie.

Hun vraag aan mij: Yvette, help ons om gedragen kernwaarden te vinden en geef ons daarbij woord en beeld zodat we er zelf mee aan de slag kunnen.

Aanpak

We haalden niet alleen de kernwaarden op, maar staken veel tijd en energie in het gezamenlijke proces. In de eerste helft van 2019 is met een gedelegeerde werkgroep van de gemeenteraad gestart met het vormgeven van het traject. In de werkgroep waren alle partijen vertegenwoordigd die deel uitmaken van de raad. We stonden eerst stil bij het gewenste eindresultaat dat werkgroepleden voor ogen hadden. Later is dit eensgezinde beeld een baken gebleken voor besluiten die onderweg genomen moesten worden.

De reis is opgedeeld in 3 etappes: vinden, verdiepen en verbinden.

Vinden

In de eerste etappe, die van vinden, lag de nadruk op het analyseren van dat wat al bekend was. Niet opnieuw het wiel uitvinden, maar slim hergebruik van eerdere trajecten. Daarvoor dook ik in de rapporten en verslagen van oude trajecten. Zo konden we voortbouwen op de bestaande basis. Het leverde de eerste hypothesen op voor de meest gedragen en constante kernwaarden.

Verdiepen

In de tweede etappe ging de aandacht naar het verdiepen van het begrip en de bedoeling van de gevonden kernwaarden. Daarvoor vonden we burgerparticipatie erg belangrijk. Onderdeel van de reis waren daarom onder andere 3 interactieve sessies in de dorpskernen van de gemeente. In de sessies gebruikte ik fotokaarten om in totaal 47 bewoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren met elkaar in gesprek te brengen. Na een eerste keuzemoment met de werkgroep strategie vervolgde we de ingeslagen verdieping met een breed opgezette ‘fotosafari’ in de raadszaal waarin 29  mensen deelnamen. Om nog meer ruimte te geven aan burgers om mee te praten zetten we tot slot een enquête waaraan die 67 inwoners deelnamen.

Ons proces liep door tijdens de COVID-19 uitbraak en een breuk tussen coalitiepartijen. Twee complicerende factoren die om geduld, wendbaarheid en creativiteit vroegen. Ondanks alles wisten we op uiteenlopende manieren in gesprek te blijven en waren in juli 2020 de gedragen kernwaarden een feit.

Verbinden

In de laatste etappe verbonden we de kernwaarden aan de dagelijkse praktijk zodat ze ook zouden gaan leven. Dat deden we bijvoorbeeld door de kernwaarden in beeld te brengen in een korte film. In een commissievergadering eind 2020 is het startsein gegeven voor het inbedden en levendig houden van de kernwaarden.

Scherp krijgen wat jullie kernwaarden zijn en hoe je die optimaal inzet? Bel me op 06 27 077 109.

Resultaat

In december 2020 besprak de gemeenteraad de kernwaarden, waarmee de kernwaarden werden omarmd. Door het co-creatie proces was het niet ‘ik’ maar de werkgroep die zich eigenaar voelde van het traject en de draad zelf oppakt om de waarden levend te houden.