Wat zijn de verschillen tussen persoonlijkheidstesten?

Aanleiding voor dit artikel

Dit artikel kwam tot stand uit persoonlijke nieuwsgierigheid. Als coach investeer ik continu in de vergroting van mijn professionele kennis met als doel goed te kunnen onderbouwen welke keuzes ik maak.

Een van mijn keuzes is om te werken met de AEM-Cube als assessment tool voor ontwikkel gesprekken en teaminterventies.  Ik had behoefte die keuze te evalueren en heb daarvoor verschillende modellen op een rij gezet met hun plussen en minnen. Dat deed ik op basis van openbare bronnen (zie onder).  Zie het dus als een verkenning.

Met de gevonden informatie wil ik ook HR adviseurs en managers inspireren om met elkaar in gesprek te gaan over de methodieken die zij gebruiken. Zo voegde ik dankzij een vraag van Frank op 22 mei 2021 een studie toe naar de CliftonStrengths assessment (voorheen StrengthsFinder).

Wat is een persoonlijkheidstest?

Vooropgesteld – het begrip “persoonlijkheidstest” is omstreden. Ik kies er toch voor het te gebruiken omdat het veel wordt gebruikt. Alternatieve benamingen zijn ontwikkelassessment, karaktertest, gedragsanalyse, persoonlijkheids vragenlijst, talent assessment, psychometrische tests en vaardigheidstest.

Deze blog hanteert de volgende definitie:

Een test die inzicht geeft in de persoonlijkheid, de voorkeursstijlen van communicatie en/of het gedrag van mensen met als doel ze te helpen bij loopbaankeuzes of samenwerking in de werkcontext.

De tests zijn waardevol als basis voor een coachingstraject en/of team ontwikkeltraject. Ze zetten aan tot reflectie en geven een gezamenlijke ‘taal’ aan het team- of organisatie leren.

Kiezen van de juiste assessment tool

Alle instrumenten hebben uiteindelijk hetzelfde doel, namelijk het zorgen voor meer inzicht in en begrip voor de gedragsstijlen van jezelf en anderen. Wel heeft elk model een ander uitgangspunt en bedoeling.

Op welke dingen kun je letten bij het kiezen van een persoonlijkheidstest?

  • Met wel doel is de test ontwikkeld?
  • Wat is de basis voor het model?
  • Is het wetenschappelijk onderbouwd?
  • Hoe gedetailleerd zijn de typologieën?
  • Wat zijn de specifieke voor- en nadelen?

Er zijn honderden persoonlijkheidstests. Deze publicatie bekijkt 5 wereldwijd veelgebruikte tests met elk een basis die terugkomt in andere tests. Bovendien heb ik de meeste tests persoonlijk ondergaan waardoor ik mijn praktijkervaring mee kan nemen. Bronnen die zijn gebruikt staan in de verantwoording, zoals gezegd het is zeker geen grondige wetenschappelijke vergelijking.

Foto: Michael Kooren.

Ervaren marketing communicatie professional

Auteur: Yvette van Aarle

Laatste update: 22 mei 2021