5 lessen over klantreizen op basis scholen

Op 28 juni hielden Femmy Wolthuis en ik een verkennende workshop voor groep 8 leerkrachten in Amsterdam. Verkennend in de zin dat we niet wisten hoe het zou uitpakken en wat we gingen leren.

De uitkomst roept bij mij de associatie op met het nummer ‘Rythm of Life’ van Oletta Adams. Zij zingt onder andere “The rhythm of life is the force of habit” en dat is wat mij wel het meest is opgevallen aan het proces rondom de overgang van lager naar middelbaar onderwijs – een platgetreden olifantenpad van onuitgesproken gewoontes waar best een frisse afslag gecreëerd mag worden.

Overgang van po naar vo als klantreis

Maar even terug. Wat deden we en waarom? In april van dit jaar sprak de Amsterdamse Meetup020 (een onafhankelijke Amsterdamse organisatie voor en door leraren en schoolleiders) over Lesgeven in de grootste (en mooiste) stad van het land… wat komt daarbij kijken? Aan de orde kwam onder andere de stand van de overgang van lager naar middelbaar onderwijs. Leerkrachten gaven aan in dat proces handvaten te missen om die overgang soepel te laten verlopen. Handvaten die vervolgens Femmy Wolthuis is gaan schrijven voor wat ik zag als een ‘klant’reis. In mijn blog ‘Vreemde wegen‘ deelde ik al over onze eerste ontdekkingstocht in de wereld van de overgang gezien vanuit de verzorger.

Tweede halte op onze reis was een werksessie op 28 juni 2017 waarin we Amsterdamse leerkrachten van groep 7 en 8 bij elkaar brachten om te reflecteren op de processen rondom de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Hoe ervaren zij die overgangsperiode? Daaruit een aantal overwegingen:

Infographic overgang van lagere naar middelbare school.

Het gevoel is er een van overleven. Oleta Adams zingt “Climbin’ every mountain, always killing me, Count the cost as days go by, Monday I’ve got Friday on my mind”. Volgens mij is er veel dat gedaan kan worden op scholen, tussen scholen en met gemeentes om de overgang een prettiger proces te maken voor keerkracht, verzorger maar vooral het kind. Jong en oud, we mogen elkaar helpen.

Give the girl a Future, Give her what she needs, Teach her life’s a Iong flat road, Maybe she’ll have better luck than me           -Oleta Adams –

Femmy en ik gaan verder op dit onderwerp. Heb je interesse om er over door te praten voor jullie school of scholengemenschap? #koffiekanaltijd.