Vraag van de klant

Deze middelgrote verzekeraar is een coöperatie van zelfstandige verzekeraars, een zogeheten onderlinge verzekeraar. De verzekeringsmarkt is zeer competitief en binnen de sector weten steeds minder organisaties zich staande te houden. Enkele leden van de coöperatie waren van mening dat een nieuwe positionering rondom premierestitutie en ledenkortingen zou helpen om op lange termijn onderscheidend te blijven. De directie twijfelde of dat de beste richting was voor de lange termijn en voreg om advies.

De vraag aan mij: Yvette, wat is nu de meest verstandige route?

Aanpak

Samen met iemand uit mijn netwerk die veel ervaring heeft met ledenvoordeel en de verzekeringsbranche deed ik desk research om feiten boven tafel te halen. Vervolgens gingen we het gesprek aan met voor- en tegenstanders binnen de coöperatie over de waarde van een nieuwe positionering.

We kwamen tot het inzicht dat er eerst wat anders aangepakt diende te worden voor de strategische invulling kon volgen. Gedurende de jaren waren onuitgesproken namelijk de rollen en verhoudingen tussen de leden van de coöperatie en het service bureau veranderd.

Willen ze samen verder bouwen dan is het verstandig eerst het fundament stevig neer te leggen. Vanuit welke rol wordt deze vraag gesteld en binnen welk strategisch kader gaan we hem beantwoorden. Een interne aangelegenheid.

Ook een strategisch marketing vraagstuk?

Bel me op 06 27077109.

Resultaat

Op basis van ons onderzoek kwamen we dus met een verrassend advies. De klant is het gesprek intern aangegaan en het heeft de verhoudingen sterk verbeterd. Ook is er daarmee een basis gelegd voor een meer strategische discussie. Het gesprek over de prijsstrategie wordt nu heel anders gevoerd.