• Gun jullie team een marketing boost

Het marketing boost programma is speciaal ontwikkeld voor marketing communicatie en support teams in Business to Business en non-profit organisaties die een stap willen maken in professionalisering van hun marketing en communicatie activiteiten en kijkt naar klantgerichtheid, middelen en klantreizen. In 2 weken inspiratie en focus.

Insteek en resultaatgebieden

Inzicht en inspiratie

De marketing boost kent drie onderdelen en is uit te breiden met twee extra modules:

  • 2 dagen voorbereiding: quickscan van jullie bestaande uitingen. Jullie leveren zelf te onderzoeken materialen aan. We kijken bijvoorbeeld naar:
    • Middelen: Website, Advertenties (on- en offline), SEA, (e)Mailings, folders/brochures, offertes, geautomatiseerde communicatie, event presentatie,
    • Onderzoeken en rapportages: recente onderzoeken/adviezen van andere leveranciers, webstatistieken, e-mail statistieken, klachtenrapportages, klanttevredenheidsonderzoek
  • 1 dag werksessie: een interactieve werksessie van een dag
  • 1 dag uitwerking: een samenvatting van de uitkomsten en afgesproken acties

Extra modules:

  • Kwalitatief onderzoek – interviews met enkele (oud)klanten om extra inzichten op te halen
  • Customer Journey traject – uitdiepen van klantreizen en realiseren van verbeteringen voor een optimale klantervaring

Uniek is onze filosofie om voort te borduren op wat er al is. Dat betekent dat ook onderzoek van andere experts wordt meegenomen, niet buitengesloten.

Resultaatgebieden

De sessie lost niet alle uitdagingen meteen op, dat kan niet in 1 dag. De marketing boost levert wel inzicht, overzicht en een concreet actieplan op met prioriteiten. Omdat de werksessie marketing, communicatie, support en sales mensen bij elkaar brengt verbindt het ook. Het is vooral ook goed voor teambuilding binnen het marketing communicatie team en de samenwerking met sales en binnendienst.

Programma werksessie

Voorbeeldprogramma werksessie

In het ochtenddeel betrekken we naast marketing ook sales en sales support/binnendienst medewerkers. In de middag werken me met het marketing communicatie team verder.

09:00 – 09:15    Inloop en introductie

09:15 – 10:15     Definiëren van het begrip klantgerichtheid.

PAUZE

10:30 – 11.45     Deep-dive in bestaande klantinzichten (in groepjes)

11.45 – 12:15     Samenvatten en afspraken maken

LUNCH

13:15 – 14:00    Jullie merk en positionering (brand key)

14:00 – 15:00    Middelen onder de loep

PAUZE

15:15 – 16:30    Middelen in relatie tot en één klantreis uitwerken (groepjes)

16:30 – 17.30    Afronden en afspraken maken voor de komende 3 maanden

Maatwerk

Dit is een formule die eerder goed heeft gewerkt. Natuurlijk kijken we samen of het ook het beste programma is voor jullie team.

Prijs

Wat kost de marketing boost?

Deze aanpak vraagt om een meer inhoudelijk voorbereiding. Naast het faciliteren doen we ook een ‘deep-dive’ in jullie marketing en communicatie inspanningen en adviseren we. Daarbij voegen we extra waarde toe door zoveel mogelijk aan te sluiten op jullie dagelijkse praktijk en voort te bouwen op wat er al is zodat we in één dag meters kunnen maken.

Kosten hangen af van jullie specifieke vraag en de hoeveelheid beschikbare materiaal voor de quickscan.
Denk aan rond de € 3.500 excl. btw, reis- en verblijfkosten.

Extra modules: op aanvraag.

Aantal deelnemers

Aan de marketing boost doen 8, maximaal 10 medewerkers mee. Randvoorwaardelijk is dat we naast marketing en communicatie ook andere afdelingen betrekken.