Team coaching, niet alleen voor als het slecht gaat

Met het ‘Teamverhaal’ traject versterken teamleden de onderlinge samenwerking en verstevigen zij hun positie binnen de organisatie. Als team coach help ik teamleden om elkaars talenten optimaal in te zetten, gedrag opnieuw te bekijken en draag ik bij aan een scherper beeld van de waarde van het team voor de organisatie.

Teams zijn voor mij een verzameling individuen. Dat lijkt een open deur, maar niet elke coach zal het team zo benaderen. Ik doe vaak als intake interviews met alle individuele teamleden om een gevoel te krijgen van waar iedereen staat en wat het ‘echte’ verhaal is. Dat helpt mij om de best mogelijke werkvormen te kiezen voor de eerste sessie. Zijn er een of twee meer dominante teamleden? Dat laat ik mensen eerder alleen werken dan in groepjes zodat iedereen een gelijke stem heeft. Is er veel gereorganiseerd en veranderd? Dan besteden we aandacht aan iedereens beeld bij het team verhaal.

In tegenstelling tot wat mensen denken is een coach ook waardevol als het best goed gaat maar jullie willen professionaliseren.

Optimaal inzetten van talent

Elke ontwikkeling van een organisatie of een team kent verschillende fases. Deze fases vormen samen de groeicurve en worden ook wel de S-curve genoemd. Een high-performing team maakt optimaal gebruik van unieke complimentaire talenten en zorgen voor fit met de S-curve en de doelstellingen van de organisatie. Wat de strategische doelstellingen ook zijn, iedereen in een team heeft unieke kwaliteiten om daaraan bij te dragen. Dat staat centraal in de team coaching.

Het is hierbij waardevol om een team scan te maken. Ik gebruik daarvoor de gerenomeerde AEM-Cube vragenlijst omdat die naar meer kijkt dan voorkeursgedrag. Het laat zien hoe mensen van nature omgaan met veranderingen en complexe situaties zoals die in de praktijk vaak voorkomen. Welk perspectief ze hanteren en welke oplossingen ze van nature zullen zien. Medewerkers vullen een online vragenlijst in en desgewenst doen ze dat ook voor hun collega’s. Zo ontstaat een team beeld waar we in een sessie veel mee kunnen.

Maar maken jullie wel optimaal gebruik van elkaars talenten? En hoe veel effectiever kunnen jullie als team zijn als je elkaar versterkt?

Wat gaan we doen?

 • Intake

  Een intake gesprek met medewerkers. Soms kan een eerste sessie de intake zijn.
  De intake is bedoeld om de huidige situatie helder te krijgen en de gewenste situatie.

 • Scan van elke medewerker inclusief terugkoppeling (facultatief)

  Inzicht in persoonlijke voorkeursstijlen in relatie tot complexiteit en verandering.

 • Teambeeld en adviesrapport (facultatief)

  Alle individuele profielen komen samen in één teambeeld.

 • 2-4 maatwerk sessies

  In de team sessies werk ik vanuit eigenaarschap en partnering met het team. Vanuit de intake heb ik samen met het team een functionele analyse gemaakt: waar zit de ruimte voor verbetering. In de sessies gaan we aan de slag met verdieping en verbindingop de noodzakelijke onderwerpen. Sessies hebben een frequentie van ongeveer om de maand zodat er ruimte is om te oefenen.

 • Evaluatie sessie

  In de laatste sessie staan we stil bij de doorgemaakte ontwikkeling en reflecteren we op het leerproces. Daarmee borgen we dat het leren door kan gaan.