Wat zijn de verschillen tussen persoonlijkheidstesten?

De waarde van persoonlijkheidstests

Vooropgesteld – het begrip “persoonlijkheidstest” is omstreden. Ik kies er toch voor het te gebruiken omdat het veel wordt gebruikt. Alternatieve benamingen zijn karaktertest, gedragsanalyse, persoonlijkheids vragenlijst, assessment, psychometrische tests en vaardigheidstest.

Deze uitgave hanteert de volgende definitie: een test die inzicht geeft in de persoonlijkheid, de voorkeursstijlen van communicatie en/of het gedrag van mensen met als doel ze te helpen bij loopbaankeuzes of samenwerking in de werkcontext. Soms wordt het ingezet bij selectievraagstukken.

De tests zijn waardevol als basis voor een (coachings)gesprek omdat ze aanzetten tot reflectie en gezamenlijke ‘taal’ geven wanneer ze breed in team of organisatie worden ingezet. Tegelijk is er een keur aan tests en is niet voor elke test evenveel wetenschappelijk bewijs. Om te helpen bij de keuze zet deze uitgave enkele verschillende modellen op een rij.

Verschillen tussen assessments

Alle instrumenten hebben uiteindelijk hetzelfde doel: zorgen voor meer inzicht in en begrip voor de gedragsstijlen van jezelf en anderen. Wel heeft elk model een ander uitgangspunt en bedoeling.

Waar kun je op letten bij het kiezen van een persoonlijkheidstest?

  • Waar is de test voor ontwikkeld?
  • Wat is de basis voor het model?
  • Is het wetenschappelijk onderbouwd?
  • Hoe gedetailleerd zijn de typologieën?
  • Wat zijn de specifieke voor- en nadelen?

Er zijn honderden test. Deze publicatie bekijkt 4 wereldwijd veelgebruikte tests met elk een basis die terugkomt in andere tests. Bovendien heeft de auteur deze tests ondergaan waardoor de persoonlijke praktijkervaring mee kan worden genomen. Bronnen die zijn gebruikt staan in de verantwoording.

Foto: Michael Kooren

Expertise

  • Marketing communicatie coaching
  • (Team) coaching
  • Change Story Architect