Situatie

Deze middelgrote verzekeraar is een coöperatie van zelfstandige verzekeraars. De verzekeringsmarkt is zeer competitief en binnen de sector weten steeds minder organisaties zich staande te houden. Enkele leden van de coöperatie waren van mening dat een nieuwe positionering rondom premierestitutie en ledenkortingen zou helpen om op lange termijn onderscheidend te blijven.

De vraag aan mij: help mij als directeur om hierin de juiste koers te kiezen.

Aanpak

Samen met iemand uit mijn netwerk die veel ervaring heeft met ledenvoordeel en de verzekeringsbranche deed ik desk research om feiten boven tafel te halen. Vervolgens gingen we het gesprek aan met voor- en tegenstanders binnen de coöperatie over de waarde van een nieuwe positionering. We kwamen tot het inzicht dat er eerst wat anders aangepakt diende te worden voor de strategische invulling kon volgen. Gedurende de jaren waren onuitgesproken de rollen en verhoudingen tussen de leden van de coöperatie en het service bureau veranderd. Willen ze samen verder bouwen dan is het verstandig eerst het fundament stevig neer te leggen.

Foto: Michael van Kooren

Bel: 06 27 077 109

Resultaat

Op basis van ons onderzoek kwamen we met een verrassend advies. Natuurlijk hadden we in ons eigen belang een project kunnen adviseren om tot een nieuwe positionering te komen. Maar we hebben geadviseerd om eerst intern het gesprek aan te gaan. Pas als daarover instemming is ontstaat ruimte voor een gedragen mandaat om met een plan te komen voor herpositionering. Wordt vervolgd.

Expertise

  • Propositieontwikkeling
  • Strategisch mentor
  • Organisatie ontwikkeling