3 momenten om storytelling te gebruiken in verandermanagement

“When asked what they would do differently if the transformation happened again, nearly 50% of respondents (and the largest share) wish their organizations had spent more time communicating a change story.”[2].

Weer 1500 banen weg bij ABN Amro in tweede ontslagronde in drie maanden”. Ontslagen, reorganisaties, fusies…veranderen is het nieuwe normaal. Omdat het een van de werkvelden is van Better Stories deden we onderzoek naar ‘Storytelling als instrument in change management’. Als daaruit één ding duidelijk werd is dat er niet één manier is, dat er wel een aantal succesfactoren zijn en dat storytelling kan helpen mensen in beweging te krijgen.

Onlangs mochten we zelf een managementteam begeleiden bij het vormgeven van een veranderproces. Ze hadden een jaar keihard gewerkt aan de herstructurering van hun business unit. Bijna moe gestreden maar nog steeds strijdlustig lag nu de focus op het ombuigen van de organisatiecultuur. Maar waarom kwamen medewerkers nou niet in beweging? Zij deden immers zo hun best….

Wanneer pas je storytelling toe in verandermanagement?

We bekijken de levenscyclus van veranderingen vanuit het verandermodel van het door Professor J.P. Kotter ontwikkelde acht stappen model. Voor het slagen van een verandering, moeten acht factoren aandacht krijgen, gebaseerd op gangbare theorie uit psychologie en gedragswetenschap. Dit model gebruiken wij als een anker voor organisatie ontwikkeling wanneer wij werken met directies aan de voorbereiding van een grote transitie of specifiek hun ‘change story’.

Storytelling technieken passen wij toe in elke fase van een verandertraject. Dat is een van de belangrijkste adviezen uit het onderzoek van Madlen Bendel [3]. Een verhaal faciliteert verandering op alle niveaus in de organisatie:

  • het helpt jullie als directie het verhaal overal en altijd over te brengen omdat het jóuw eigen verhaal wordt;
  • het geeft management lagen context en de ruimte om het verhaal op een eigen manier geloofwaardig te kunnen delen;
  • het zorgt dat medewerkers het gemakkelijk kunnen begrijpen en zich eraan kunnen verbinden.
Foto: Michael Kooren

Bel: 06 27 077 109

Expertise

De afgelopen jaren heb ik vanuit mijn bedrijf Better Stories meerdere keren bestuurders, directies en teams bijgestaan in tijden van transitie. Interventies waarin we soms werken aan persoonlijk leiderschap, soms aan de voorbereidingen voor een nieuw organisatieverhaal en soms aan de analyse achteraf van waar het verandertraject mis ging. Verhalende technieken spelen een centrale rol in de manier waarop we werken.