, , , ,

Over menselijkheid gesproken

“Hier sta ik met een uitgestoken hand”. Een regel uit de hit van Bløf uit 2010, omarm me.

Die regel doet me denken aan de tentoonstelling van visueel verteller Aad van Vliet. Aad en ik werken samen en vanzelfsprekend was ik bij de opening. De tentoonstelling bevindt zich weliswaar in een heel ander domein dan die van het bedrijfsleven maar ik werd geraakt door de paralellen.

Het is een tentoonstelling over anders zijn en hoe wij daar als maatschappij mee om gaan. De foto’s van Aad zijn onderdeel van een onderzoek naar de betekenis van afhankelijkheid voor mensen met een beperking, uitgevoerd door de Universiteit voor Humanistiek voor het Ministerie van Volksgezondheid. In de tentoonstelling vertaalt het onderzoek zich onder andere naar ‘oog voor anders’ en ‘helpende handjes’.

Oog voor anders

De portretten vragen ons om te onderzoeken waar de ander ‘anders is’. Soms is de ander ogenschijnlijk niet anders. Maakt het uit als we het weten?

Soms wel. Kort na mijn bezoek aan de tentoonstelling at ik met mijn broodfonds bij Buurtboerderij ‘Ons Genoegen’ Westerpark in Amsterdam. Daar werken ook cliënten van de Regenboog groep die door hier te werken hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. We vonden ons antwoord toen iemand achter de bar nogal uitzonderlijk reageerde. Blijkbaar maakt het uit. Je reactie op ‘anders’ is milder wanneer je weet dat de ander een beperking heeft.Kijk eens naar dit
portret van Harmen uit
de tentoonstelling.
Wat zie jij erin? Wat
vraagt hij van jou?


Ander perspectief in het werk

Ook in het bedrijfsleven is er niet altijd voldoende ‘oog voor anders’ is mijn ervaring. Niet lang geleden verloor ik een mentor, mijn eerste werkgever. Hij was een bijzonder man, onnavolgbaar, onaangepast en soms onuitstaanbaar. Maar oprecht anders en zichzelf. Hij had geen goedkeuring nodig om anders te zijn, hij was het. En wij omarmden hem daarin (misschien nog wel meer achteraf). Hij leefde het leven 300% en zal een bron van inspiratie blijven voor mij.

Van mensen wordt te vaak gevraagd zich te conformeren aan een norm. Wordt er gereageerd op gedrag van de ander bekeken vanuit eigen perspectief. Zo had ik afgelopen week een gesprek met iemand die fel uithaalde naar het gedrag van een ander, zonder zich af te vragen waar de oorsprong van dat gedrag zou kunnen liggen. Toen we de situatie bekeken vanuit een andere perspectief was haar reactie milder. Ontstond er ruimte om naast de ander te staan in plaats van er tegenover.

‘Oog voor anders’ raakt een belangrijk thema: omarmen we voldoende hoe de ander anders is? In plaats van iemand te vragen aan zichzelf te werken kunnen we ook kijken waar iemand in zijn of haar kracht staat en daar over het gesprek aan gaan. Interesse ontwikkelen voor ‘waar iemand vandaan komt’ en wat die te overwinnen heeft. Daar zijn tools voor en in mijn werk zie ik dat deze aanpak werkt (al is het resultaat niet altijd wat iemand verwacht).

Mijn pleidooi is dan ook dat er in het bedrijfsleven meer ruimte komt voor ‘anders’. En niet alleen vanuit het perspectief van mensen met een ‘beperking’. Laten we oog hebben voor anders door het te gebruiken, door het te zien als kracht en niet als een probleem. Ik heb het dan over diversiteit en inclusiviteit in de breedste zin.

Helpende handjes

Naast de portretten van mensen zijn er beelden van de kleine manieren waarop steun wordt gegeven. De ambacht van aandacht. De hele kleine gebaren die voor de ander een wereld van verschil maken. Daarvoor zijn geen enorme programma’s nodig, maar mede menselijkheid. Een hand op iemands schouder, een kleine aanraking via een bal, een blik. Een subtiele verbinding. Als manier om te laten zien dat je de ander ziet.
Job Cohen opende de tentoonstelling en benadrukte ook de noodzaak voor aandacht. Dat is wat hij mensen heeft willen geven. De ander te helpen, in zijn geval zijn vrouw, door te helpen als gelijke en niet als verzorger.

Laten we ook in het bedrijfsleven aandacht houden voor elkaar vanuit gelijkheid als mens. Laten we de ambacht van oprechte aandacht niet vergeten en elkaar helpen om welzijn en welvaart in balans te houden.

Let eens op de kleine
gebaren. Hoe kun jij de ander morgen helpen?

 

“Dus hier sta ik. Met een uitgestoken hand . Lief, ga dan mee. Omarm me, Omarm me, omarm me. En breng me nergens heen”

Ik kan je de tentoonstelling van harte aanbevelen. Nog tot 11 november gratis te zien in de Outsider Art Galerie in de Hermitage.

https://hermitage.nl/nl/tentoonstellingen/outsider-art-galerie/

Yvette van Aarle is adviseur, trainer, coach en inspirator. Zij analyseert, brengt structuur aan en helpt (management) teams om het verhaal en verbinding scherp te krijgen.
0627077109 | yvette@yvettevanaarle.nl