,

“in staat om een goede visie en strategie te ontvouwen”, Citroën Nederland

De afgelopen maanden hebben mijn team en ik samen mogen werken met Yvette op verschillende marketing communicatie projecten binnen Citroën Nederland. Yvette heeft zonder uitzondering binnen al deze projecten een beeldbepalende rol gespeeld. Opvallend was dat Yvette (zelfs voor een interim manager) binnen een zeer kort tijdsbestek bekend raakte met de uiteenlopende facetten van het werk en de kenmerken van onze branche. Tevens is gebleken dat Yvette zowel conceptueel als ook uitvoerend sterk is. Zij is in staat om een goede visie en strategie te ontvouwen en bezit daarnaast het talent om dit operationeel snel en praktisch te laten verwezenlijken. Yvette vindt snel haar weg in een organisatie en weet zichzelf prima te presenteren. Dankzij deze eigenschappen komt Yvette vlot tot resultaat! Een plezierige bijkomstigheid is dat Yvette dankzij haar brede ervaring in staat is gebleken ons regelmatig een spiegel voor te houden wat regelmatig nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Afrondend kom ik tot de slotsom dat ik zeer positief ben over de wijze waarop Yvette haar taken bij ons heeft verricht. Ik zou haar zonder enige twijfel weer opnieuw inzetten voor een volgende opdracht en beveel haar dan ook van harte aan bij opdrachtgevers die haar kandidatuur overwegen

-Ferdinand van den Berg, Citroën Nederland